Dette er den dybdegående beskrivelse for hvordan en luft til vand varmepumpe fungerer. Her beskrives hver enkel del af processen. Ønsker du ikke at læse denne lange beskrive kan du læse en forkortet version her.

Varmepumpen tager energien fra luften og laver det om til varme, som du kan bruge til at opvarme dine inde arealer. Ligeledes har du muligheden for at bruge denne pumpe til varmt vand i huset. Hvad er en luft til vand pumpe så? Jo, kort sagt er det en pumpe, som giver dig muligheden for at varme dit hus. Dette gøres igennem gulvvarme eller radiatorer.

Udedelen, som er en ventilator, leder den udendørs luft igennem ventilatorens køleelement, som nedkøler kølemidlet, som dermed optager energi fra den udendørs luft. Med energi, menes der at kølemidlet bliver koldt og dermed klar til opvarmning endnu en gang. En luft til vand varmepumpe har, ligesom luft til luft varmepumpen, en ude- og indedel. Der er dog en markant forskel på de to, hvilket er at luft til vand har en stor tank, som indedel og ikke en blæser. Dette giver pumpen muligheden for at opbevare det vand, som den opvarmer.

Her ses et eksempel på hvordan en luft til vand varmepumpe kan se ud i boligen. Her ses et rigtig flot eksempel fra Vølund. (Artiklen fortsætter under billedet)
Vølund varmepumpe luft til vand Foto: volundvt.dk

Når kølemidlet er koldt, er det som nævnt tidligere igen klar til at lave energi igen. Derfor ledes det igennem en indsnævring og for at blive kompresset. Her bliver dette sat under tryk, hvorved det bliver varmet op. Denne del, hvor dette sker i  luft til vand varmepumpen, kaldes kompressoren. Nu skabes der den varme i luft til vand pumpen, som man gerne vil bruge inde i huset. Det sker ved at det varmekølemiddel føres igennem kondensatoren, hvor det kondenseres og på den vis afgiver sin energi til akkumuleringsboksen/akkumuleringsbeholderen, som varmer vandet, der ledes igennem via et rør, op.

God information om luft til vand varmepumpen

Luft til vand varmepumpen fungerer, som tidligere nævnt, ved at lave energien i luften til varme i huset. Dette gøres ved hjælp fra ventilatoren, der trækker luften igennem en varmeveksler. Varmeveksleren består af en masse små rør, hvor i der sidder væske / kølemiddel. Det kolde kølemiddel der sidder i rørene bliver presset igennem en dysse ved hjælp fra en kompressor. Når trykket hæves, så øges varmen.

Luft-til-vand varmepumpe kræver ligesom jordvarme, at huset er velisoleret. Dette skyldes, at fremløbstemperaturen på vandet som skal opvarme boligen, ikke er nær så høj som for eksempel fra et gasfyr. Dette betyder, at isoleringen er meget vigtig for at kunne varme huset tilstrækkeligt op. Hvis din bolig er velisoleret, er det muligt med en luft-til-vand pumpe at kunne varme hele huset op, også når der er minusgrader udenfor.

I forhold til varme og gulvvarme skal du dog være opmærksom på, om du har fjernvarme, for så kan det typisk ikke svare sig at skifte til en luft-til-vand varmepumpe, da fjernvarme sagtens kan være billigere i drift.

For at fungere skal varmepumpen have strøm, men ligesom jordvarmepumpen producere den 3 gange så meget energi som den forbruger. Det vil sige, at for hver 1 kilowatt man forbruger, får man 3 kilowatt varme igen, hvilket er økonomisk meget attraktivt.

Hvad sker der inden i en effektiv luft til vand varmepumpe?

Det brugte kølemiddel bliver sendt tilbage mod ventilatoren. Før den kommer hertil sendes denne igennem en såkaldt ekspansionsventil. En ekspansionsventil kan åbne eller lukke alt efter, hvad man har lyst til at få ud af kølemidlet. Dette er nyttigt i pumper, som skal kunne regulere varmen. Hvilket jo er de fleste. Denne hjælper til at sænke det tryk og den varme, som kølemidlet er sat under. Sådan kan kølemidlet igen optage energien fra varmeveksleren. En ekspansionsventil regulerer sig selv efter hvor varmt elementet er, som løber igennem denne. Dette bestemmes via en lille sensor, der er indbygget i denne.

Den anden ting der sker er at det opvarmede vand er på vej mod akkumuleringsbeholderen. På sin vej støder dette på en 3-vejsventil. En ventil der skifter med at åbne mellem centralvarmebeholderen (akkumuleringsboksens midte) og det ny varmede vand fra kondensatoren.

I toppen af akkumuleringsbeholderen er der som oftest altid så varmt at det er muligt at opvarme vand i samme tempo som det tappes. Det er det da der her kan være op til 60 grader varmt. Derfor er kapaciteten af varmt vand, som kan bruges i bad, gulvvarme, radiator m.m., stor.

Hvor kommer det varme vand så fra, når man brugeren god luft til vand varmepumpe?

Vandet, som bruges til husets bade og/eller vandhaner, føres hele vejen igennem akkumuleringsboksen via. rør og opvarmes på den måde til brug. Vandet, som skal bruges til husets radiatorer og gulvarme tappes fra akkumuleringsbeholderens bund, hvor temperaturerne er omkring 35 – 55 grader. Dette sker da varmen deler akkumuleringsboksen op i to dele, da denne stiger til toppen. Det vand, som bruges til husets radiatorer og gulvarme føres tilbage ind i boksen og bliver på den måde genopvarmet.

Se i videoerne her, hvordan en luft til vand varmepumpe laver luften om til varme du kan bruge i vandet

Hvordan fungerer en varmepumpe?

Sådan fungerer luft til vand varmepumpen

Hvad så med placeringen af en varmepumpe?

Mange stiller spørgsmålstegn til placeringen af en varmepumpe, efter at man har set hvor stor, sådan en luft til vand varmepumpe er. Og med god grund. Det er jo ikke ulogisk. Mange husstande finder plads til en luft til vand varmepumpe i et bryggers eller i en kælder.

Vi kan vel hurtige blive enige om, at det kan være svært find plads til noget man ikke har fundet endnu. Før man kan finde plads, skal man finde ud af hvor stor en varmepumpe er.

Højden på den varmtvandsbeholder, som du skal have placeret inde i huset, spænder imellem en halv til to meter. Ved du da ikke hvilke dimensioner, som din varmepumpe skal være endnu, så beregn plads ud fra dette. Ligeledes kan bredde og dybde godt spænde mellem en halv meter og én meter. Hvilket igen bestemmes ud fra den størrelse, som du skal have på din varmepumpe.

Størrelsen på en luft-til-vandpumpe er typisk en 1 gange 1 meter boks, som er placeret udenfor huset. Der er typisk også placeret en lille del indenfor i huset som består af styredelen. En luft-til-vandpumpe fungerer nøjagtigt, som et jordvarmeanlæg, altså igen bestående af de fire komponenter, hvor kølemidlet her bliver opvarmet af luften fremfor jorden. Det opvarmede kølemiddel løber videre til husets varmtvandsbeholder, kølemidlet opvarmer dernæst vandet, deraf navnet luft-til-vand, og kølemidlet løber afkølet tilbage til varmepumpen, hvor det opvarmes på ny.

Luft til vand varmepumpen giver dig muligheder

Luft til vand varmepumpen kan ligesom et jordvarmeanlæg benyttes til at give dig den fornødne varme inde i dit hus. Pumpen benytter sig af radiatorer eller gulvvarme til rumopvarmningen i huset. Altså som det fungerer i de fleste husstande. Pumpen giver ligeledes varme til dit brugsvand, sådan at du kan tage et dejligt varmt bad eller få varmt vand i hanen.

Denne varmepumpe kan du benytte dig af i din bolig, som bruges hele året rundt. De fleste modeller kan dække en gennemsnitlig families behov. Det er dog vigtigt, at sikre dig at boligen er sikret. Det spare dig for flere penge. Det kan være en god idé, at få en specialist til at kigge boligen igennem før installationen.

Et økonomisk valg, der spare dig mange penge om året

Denne pumpe er økonomisk fordelagtig og meget energi venlig, hvis at du står og skal have udskiftet gasfyr eller oliefyr. Dette kan give dig en besparelse til omkring halvdelen af den før betalte varmeregning.

Varmepumpen her kører på el frem for olie eller gas. Her tænker du nok at det ikke kan være økonomisk, men der tager du fejl. En luft til vand varmepumpe yder nemlig mange kWh. Det er muligt at nå omkring 3 kWh på en gennemsnitlig varmepumpe.

Der er også luft til vand varmepumper, som har en lidt bedre virkningsgrad. Dermed kan de producere helt op til 4 kWh pr. kWh el der benyttes.

Derfor er denne varmepumpe ikke kun god for dig, der vil skifte et oliefyr eller gasfyr, men også for dig, som benytter sig af fx en elradiator. Denne pumpe giver dig ikke mindst en elregning, som er til at forhold sig til. Men også muligheden for varmt vand til radiatorer, gulvvarme og til brugsvand. Det varmer i mit nordjyske hjerte at skrive.

Prisoverslag til en familie på fire

Har du en familie på fire, bor i et hus der er omkring 150 kvadratmeter? Så skal du regne med at en luft til vand varmepumpe vil koste dig under 14.000 kr om året. I dette er der altså både regnet med el og service på maskineriet.

Sætte du det op i mod et helt nyt oliefyr, så kan du regne med en besparelse, på omkring små 11.000 kr årligt. Igen med en beregning på den olie og service.

Hvordan ved jeg det? Det har jeg fundet ud af, ved hjælp af beregninger der er lavet af Teknoligisk institut, der har lavet dette til Energistyrelsens hjemmeside Sparenergi.dk.

Følger du dette eksempel, skal du dog være klar på en merinvestering. En investering, som vil være tjent hjem i løbet af seks år. Denne investering ligger mellem 50.000 og 60.000 kr. Ifølge mig en god investering, da en typisk varmepumpe holder omtrent 20 år.

Se her et eksempel på udskiftning af et oliefyr til varmepumpe, som er lavet af SparEnergi:

Hvad taler for og imod en luft til vand pumpen

Får du installeret denne varmekilde vil du opleve en reduceret varmeudgift. Du spare pengene ved at skifte fra en mindre effektiv eldrevet varmekilde, olie eller gas. Når runder emnet olie, så skal du ikke længere tænke på opfyldning af dette.

Varmepumpen er utrolig nem at betjene. Den er en sikker varmekilde, som du med sikkerhed vil blive glad for. Det vil det, da du vil opleve en besparelse på el. Derudover vil denne pumpe køre stabilt, både sommer og vinter. Du skal dog tænke over at udedelen har et halvhøjt lydniveau i nogle tilfælde, hvilket kan være til gene. Du har dog muligheden for at placere denne hvor du vil.

Ventilatoren udenfor er ikke den kønneste i hele verden. Du har dog muligheden for at tilkøbe et trædække eller lave et selv. Det er nemmere end de fleste vil indrømme.

Huset vil blive varmet i alle rum og du vil have varmt brugsvand. Det eneste, som du skal være utrolig opmærksom på er at denne varmekilde ikke fungere nær så godt i et hus, som ikke er isoleret ordentligt. Søg derfor for at huset er isoleret ordentligt.

Det er muligt at få tilskud til denne varmepumpe fra dit energiselskab. Hvor meget vides ikke. Det er noget, som energiselskaberne selv beregner.

Fordele ved en luft-til-vand varmepumpe:

 • Det er muligt, at spare op imod halvdelen af din varmeudgift ved at udskifte dit gamle og traditionelle fyr med en moderne varmepumpe.
 • Er et godt alternativ til et jordvarmeanlæg, hvis du ikke har et udendørsareal, som er stort nok.
 • Der er en høj driftsikkerhed.
 • Meget nem betjening.
 • Der ville ikke være noget luftgener i fyrrum, ligesom med for eksempel olie og gas.
 • Lav fremløbstemperatur som er meget velegnet til vandbåren gulvarme.

 

Ulemper ved en luft-til-vand varmepumpe:

 • Det kan være nødvendigt med en elpatron som er monteret i varmvandbeholderen, fordi varmepumpen kan have svært ved at følge med i visse situationer. Dette er situationer såsom, når der er under – 10 grader udenfor, eller hvis flere i husstanden bruger meget varmt vand på samme tid.
 • Udedelen støjer en del.
 • Er ikke helt så effektiv økonomisk fordelagtig som jordvarme.
 • Udseendemæssigt er den heller ikke så pæn at se på.
 • I visse tilfælde kan nye radiatorer være et krav, grundet lav fremløbstemperatur.
 • Ikke brugbart i dårligt isolerede huse.

Installation af luft til vand varmepumpen

Installationen af en varmepumpe vil i alle tilfælde være bedst om sommeren.

Hvorfor? Fordi sådan en installation kan tage et par dage at udføre. Det efterlader dig i et hjem, der ikke har mulighed for at blive opvarmet.

Installationen af en varmepumpe er stort set altid indregnet i prisen. Det er til fordel dig. Men husk alligevel at forhøre dig herom.

Varmepumpen skal installeres udenfor og indenfor af en autoriseret installatør. Installatøren skal have lov til at bore et hul i din væg for at føre et rør. Røret her skal gøre det muligt at føre varmen. Udenfor sidder ventilatoren, som skaber varmen. Indenfor sidder tanken, som opbevarer varmen.

Det er muligt, at tage en snak med håndværkeren om at sætte de to dele forskudt, hvis at dette er noget, som man ønsker. Det er også muligt, at få indberegnet i tilbuddet, hvis man får flere. Noget som vi altid anbefaler. Se i bunden af siden, hvor vi anbefaler dig at gøre det.

I forbindelse med installation, skal du huske følgende

Ved installationen af varmepumpen, skal du huske et par ting. Det er nogle ting, som kan få indflydelse, når du fx vil sælge dit hus. Det drejer sig om, at du skal oplyse ændringen til de forskellige myndigheder. Dette er noget, som du selv er forpligtet til, som ejer af huset.

Er du ikke ejer af huset, skal du huske at nævne ændringerne over for din udlejer. Dette kommer helt naturligt i de fleste situationer. Det er her meget vigtigt at i får en snak omkring, hvilke ændringer der er foretaget i boligen.

 • Ændringerne skal meldes ind til BBR. BBR registeret skal vide, at der sker ændringer i boligens varmekilde. BBR varetages i rigtig mange tilfælde af den kommune, som du har bolig i. Denne del er lovpligtig, så det er meget vigtigt at du husker denne. Du kan læse meget mere om dette ved at trykke her.
 • Dit forsikringsselskab skal også vide besked omkring ændringen. Det skal de, da der sker en forskydning i risikoen. Det kan også være fordelagtigt for dig økonomisk at oplyse omkring dette.
 • Slutteligt skal du huske, at meddele dit energiselskab. Det skal du huske af én simpel grund. Det kan give dig tilskud. Det vil altså sige, at du kan få en billigere varmepumpe. Dette er alt sammen grundet, at din elafgift kan reduceres. I visse tilfælde kan du også modtage tilskud.

Læs om luft til luft varmepumpen her.