3 min. læsning (cirka)
5/5 - (1 vote)

Hvis man går med overvejelser omkring at erhverve sig et ventilationsanlæg med varmegenvinding, er der flere forskellige ting at være opmærksom på.

Det kan dog først og fremmest være en god ide at undersøge nogle af de forskellige fordele, der er forbundet med et ventilationsanlæg i boligen.

Hvis der ikke er god luftcirkulation i boligen, kan man risikere, at luften i boligen bliver meget tung, mens det samtidigt kan medføre problemer med fugt i boligen.

God luftcirkulation forebygger ikke udelukkende fugtproblemer, da det også er med til at skabe et bedre indeklima, hvor der kommer frisk og sund luft til boligen, mens varm og tung luft udfases.

Det gode indeklima medfører også, at man ikke kommer til at føle sig træt og tung i hovedet, som man godt kan komme til, hvis indeklimaet ikke er optimalt. Med et ventilationsaggregat undgås det, at fugt ophober sig, hvormed der ikke er den store risiko for, at der udvikles svamp i boligen.

Det giver også et bedre indeklima, når det er muligt at filtrere luften udefra, således pollen, bilos og andre partikler ikke kan trænge med ind i boligen under ventilation.

Forskellige typer af ventilationer

Der findes overordnet set to forskellige ventilationsmetoder, hvilket er gældende for naturlig ventilation og mekanisk ventilation. Naturlig ventilation skabes af termisk opdrift og vindpåvirkningen af boligen, hvorimod de mekaniske ventileringsmetoder er drevet af elektriske ventilatorer.

Den naturlige ventilation besidder de fordele, at der intet elforbrug er, mens der ikke er behov for at føre nogle kabler i boligen. Der er dog nogle ulemper i form af, at der ikke er nogen varmegenvinding, det er svært at filtrere luften udefra, risiko for trækgener, og krav omkring gennembrydning af tag og ydervægge for at få adgang til afkastkanaler og luftventiler.

Det er ikke i alle boliger, at den naturlige ventilation er tilstrækkelig, mens det heller ikke er alle, der fungerer optimalt i en given bolig. Derfor kan det være en fordel med mekanisk ventilation med varmegenvinding, der kan reducere varmeforbrug, mindske risiko for gener ved træk, det er uafhængigt af vejret og mulighed for filtrering.

Et mekanisk ventilationsaggregat fungerer ved, at der er nogle udtag, hvor der kommer luft ud fra boligen, mens der er nogle indtag, hvor der kommer luft ind i boligen. På den måde foregår altså hovedparten af udvekslingen mellem luften indefra og luften udefra.

Nogle mekaniske ventilationsanlæg trækker luften ud fra rum med meget fugt, hvilket kan være køkken, bad mv., mens der så kommer ny luft ind i værelser, stue og lignende.

På den måde er ventilationsanlægget med til at ventilere og optimere luftcirkulationen i boligen. Der findes mekaniske ventilationsaggregater, og det er en meget stor fordel, at man får installeret et ventilationsanlæg med dette.

Hvad betyder varmegenvinding?

Varmegenvinding vil sige, at anlægget er i stand til at genvinde energien, således det faktisk er muligt, at der genvindes mere energi, end der bliver forbrugt.

Det betyder, at varmen fra luften, der skal ud af huset, overføres til den kolde luft, der kommer ind, således dette er den ønskede temperatur.

På den måde kan det siges, at et ventilationsanlæg med varmegenvinding også er en meget driftsbillig måde at ventilere på i boligen, mens det også skåner miljøet en del grundet varmegenindvinding.

Hernæst er det også værd at være opmærksom på, at der er nogle forskellige krav til den energimæssige ydeevne på ventilationsaggregatet. Der er krav til henholdsvis til virkningsgrad med hensyn til temperatur og elforbrug under transport af luft.

Det kræves, at temperaturvirkningsgraden skal være større end 80 %, mens elforbruget under transport af luft ikke må overstige 1.000 J/m3. Derudover er det også vigtigt at sørge for en god størrelsesberegning af rørsystemet.

Hvis rørene er for små eller for store, vil det kræve for mange kræfter og for stor kapacitet at anlægget for at kunne flytte luften rundt. Dette kan være årsagen til et for højt energiforbrug, mens det også kan give anledning til ekstra slitage på delene.

Derudover er størrelsen også vigtig at dimensionere korrekt, således fordelingen i luftsystemet svarer til luftmængden og det tryk, der er til rådighed. Det er også vigtigt, at man vælger et anlæg, der stemmer overens med behovet i boligen, således anlægget kan yde mere end det behov, der er, således disse opfyldes tilfredsstillende.

Findvarmepumpe.dk anbefaler:

En standard varmepumpe
Spar penge – modtag flere gode tilbud på din varmepumpe!

Du udfylder én formular med dine ønsker og behov på 2 minutter. Herefter sendes din forespørgsel til maximalt 4 forskellige montører.

Montøerne er opmærksomme på, at levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent dine tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

7 + 4 =