6 min. læsning (cirka)
5/5 - (1 vote)

Klimaet er kommet i søgelyset de senere år, og der bliver indført en hel del forskellige tiltag, som skal forsøge at minimere CO2-udslippet på verdensplan. Derudover bliver der også produceret og udviklet forskellige produkter, man som borger kan benytte sig af for at nedsætte CO2-udslippet i egen bolig.

Det kan virke lidt nyttesløst i det store billede, når man installerer energirigtige varmekilder, da man kan fristes til at tro, at det ikke har den store betydning.

Her er det dog vigtigt at tænke i det store billede, da summen af alle dem, der vælger den energirigtige vej, vil give en god effekt samlet set. Dette er vigtigt at huske på og benytte som en motivationsfaktor for at støtte op om energivenlig og grøn energi i det daglige.

Det skal ikke fremstå således, at grøn energi er helt fri for CO2-udslip, men udslippet ved grønne energikilder er så minimalt, at det ikke gør nogen skade på miljøet.

Derudover er dette føromtalte CO2-udslip slet ikke at sammenligne med det udslip, der er forbundet med mere ressourceforbrugende energikilder. Den grønne energi, der kan benyttes til energivenlige energikilder, kan blandt andet komme af vindmøller, som vi i Danmark er foregangsmænd inden for, hvilket først og fremmest kommer som et resultat af vores beliggenhed.

Derudover er der i Danmark også mange dygtige og veluddannede inden for faget, der konstant udvikler og optimerer vindmøller, således det er muligt at udvinde og distribuere så meget grøn energi som muligt.

Derigennem bliver den grønne energi lukrativ for mange flere, således det er muligt at lave store mindskelser på CO2-niveauet.

Derfor skal du gå op i vedvarende energi

Det er vigtigt at gå op i grøn energi af flere forskellige fordele. Nogle af årsagerne er allerede præsenteret, da det handler om at nedbringe mængden af udledt CO2 så meget som overhovedet muligt.

CO2-udslippet er nemlig med til at fremskynde den globale opvarmning, som kan have fatale konsekvenser for jordkloden. Dertil hører også argumentet fra før omkring, hvordan summen af, at mange borgere agerer mere energivenligt, vil have stor betydning i det store billede.

Andre læste også:
  Genbrug din varme | Lær mere om varmegenvinding her

Det økonomiske aspekt er heller ikke at undervurdere. De energivenlige varmekilder eksempelvis er oftest særdeles billige i drift, hvormed man over tid kan spare store penge på at have varmekilder, der arbejder på grøn energi.

Det kan godt være, at nogle af disse energikilder vil være dyre i engangsbeløb, installation osv., mens det også tager lidt tid, inden det hele kører, som det skal.

Denne ulempe bliver dog hurtigt opvejet, når varme- og elregningen hver måned bliver mindre og mindre grundet benyttelse af grøn energi, hvorigennem det kan vise sig, at en investering så småt kan tjene sig selv ind igen.

De fleste af sådanne energi- og varmekilder vil også være en hel del lettere henholdsvis at vedligeholde og drive i det daglige. Tager man eksempelvis en varmepumpe og sætter den op mod et ganske normalt træpillefyr, kræver sidstnævnte en hel del mere daglig pleje, da det er vigtigt hele tiden at føde fyret med træpiller, som varmeenergi udvindes fra.

Der skal man også have plads til træpiller, flis eller lignende, mens man med en varmepumpe blot skal klare vedligehold, når der er behov for det. På den måde er de energikilder, der kan blive drevet af grøn energi, ikke blot gode for miljøet, da de også gavner for økonomien og er lettere at have styr på i det daglige.

Sådanne typer af energikilder kan være varmepumper af forskellige arter, der på en energivenlig og effektiv måde kan opvarme boligen. Det kan også være i form af solceller, der i løbet af de senere år er blevet ganske populære, hvilket også er med god grund.

De er meget energieffektive og udleder en minimal mængde af CO2, og det er herfor noget af det, der kan være en fordel at investere i, hvis man går meget op i vedvarende energi og sin økonomi.

Solceller er nutiden og i høj grad også fremtiden

Solcellerne har med god grund opnået stor popularitet inden for de seneste år, hvilket afhænger af flere forskellige ting. Solcellerne er meget effektive, og de er også meget energivenlige.

Solcellerne opfanger solens stråler, som solcellerne omsætter til elektriske strømme, som er mulige at benytte i boligen, mens de også kan hjælpe til at opvarme boligen. CO2 udledningen i denne proces er lav, hvilket også gør, at det er en lukrativ energikilde til hjemmet, såfremt man går op i grøn energi og gerne vil gøre en forskel for miljøet.

Andre læste også:
  Fjernvarme eller varmepumpe – Hvilken varmekilde er bedst?

Det er blevet estimeret, at et solcelleanlæg på 4 kWp kan spare for en udledning på hele 1700 kg om året. kWp står for ’kilo watt peak’ og er et mål for solcellens effekt i de sidste laboratorietests.

Derudover er energikilden også en økonomisk fordel, såfremt man vælger et anlæg passende til forbrug og er god til at bruge strømmen, når den bliver produceret.

Solcellerne er også flotte og kan sagtens indgå i bygningens arkitektur, så solcellerne også kan give noget udseendemæssigt til en bolig. Det skal også medtages i ligningen, at solceller har en ret lang levetid, og det siges som tommelfingerregel, at solcelleanlæg har en levetid på op mod 25 år, hvormed det kan siges at være en investering i fremtiden.

Som endnu en lille sidefordel ved at installere solceller på sin bolig er, at boligen stiger i værdi, hvorigennem det er muligt at få mere for huset under et eventuelt salg. Det er også noget, der kan gøre ens bolig mere attraktiv for købere, hvorigennem det altså kan blive lettere at sælge boligen.

Varmepumper og jordvarme er grønne og effektive

Et andet sted, hvor det er muligt at benytte grøn energi, er ved boligopvarmning, hvor mange danskere både betaler og udleder for meget grundet dårlige opvarmningskilder i boligen.

For at komme en problemstilling som denne, har mange udbydere udviklet og produceret varmepumper, som er energieffektive og kan arbejde på strøm fra vedvarende energikilder.

På den måde kan det siges, at der er stort potentiale i varmepumpen både for miljøet og økonomien. Grundet varmepumpens energieffektivitet og lave ressourceforbrug er den meget billig i drift. På den måde kan man sammenligne den økonomiske situation lidt med solcellerne.

Den billige drift i det daglige vil medføre, at de penge, man skal lægge for varmepumpen, så småt vil begynde at tjene sig ind igen.

Der findes forskellige typer af varmepumper, hvilket er gældende for luft-luft varmepumpen, luft-vand varmepumpen og jordvarme, der følger lidt det samme princip som de to andre typer og også kan bruge grøn energi.

Luft-luft varmepumpen egner sig bedst som et supplement til primær varmekilde eller i sommerhuse. Luft-vand varmepumpen er derimod bedre at benytte som primær varmekilde, da den er i stand til både at opvarme vand til radiatorer, gulvvarme, brugsvand mv.

Andre læste også:
  Montering af varmepumpe – Hvad kan du gøre selv?

Her er det dog mest optimalt, såfremt boligen er godt isoleret og kan opvarmes med lav fremløbstemperatur. Jordvarme fungerer efter lidt samme princip, hvor jordvarmen bliver overført til kølevæske, der opvarmes og overfører varmen til brugsvand, vand til radiatorer, gulvvarme mv.

Der er tale om nogle smarte og meget energieffektive energikilder, som på sigt kan vise sig at være gode for økonomien. Derudover kører de på el, hvilket altså betyder, at de også kan køre på grøn energi, hvorfor potentialet i sådanne varmekilder ej heller er til at tage fejl af.

Findvarmepumpe.dk anbefaler:

En standard varmepumpe
Spar penge – modtag flere gode tilbud på din varmepumpe!

Du udfylder én formular med dine ønsker og behov på 2 minutter. Herefter sendes din forespørgsel til maximalt 4 forskellige montører.

Montøerne er opmærksomme på, at levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent dine tilbud – det er 100% gratis og uforpligtende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

5 × 5 =